W gospodarstwie domowym oraz zakładach produkcyjnych wytwarzane są różnego rodzaju odpady, szlamy i substancje szkodliwe. Wiele osób próbuje utylizować szlamy na własną rękę, jednak trzeba pamiętać, że są wyznaczone miejsca na składowanie szlamów i innych szkodliwych odpadów. Nie mogą one przeniknąć do gleb i wód gruntowych, co mogłoby spowodować katastrofę ekologiczną.

Neutralizacja szlamu i innych substancji

legalna utylizacja szlamówOdpady przemysłowe oraz domowe podlegają ścisłym zasadom neutralizacji. Jak przebiega legalna utylizacja szlamów i innych niebezpiecznych substancji? Przede wszystkim warto sprawdzić jakie substancje tkwią w szlamie. Jeśli zawiera on trudne do rozłożenia elementy, wówczas taki szlam musi być poddany precyzyjnej i zgodnej z przepisami utylizacji. Pierwszym etapem jest zgłoszenie materiałów niebezpiecznych oraz szlamów do składowiska odpadów. W żadnym wypadku nie można samemu utylizować szlamów. To substancje, których nie składuje się na zwykłych wysypiskach śmieci. Szlamy nie trafiają do sortowni. Możliwa jest za to stopniowa neutralizacja. Dzięki nowoczesnym technologiom i postępowi nauki o recyclingu można nawet szlamy neutralizować i wykorzystywać część składników ponownie. Jednak tylko licencjonowane składowiska odpadów odbierają szlamy. Można zatem znaleźć bezpośrednio składowisko lub odbiorcę, który ma umowę i licencję na transport niebezpiecznych szlamów.

Równego rodzaju substancje niebezpieczne przewożone są na specjalne wysypiska. Istnieje wiele ograniczeń prawnych i środowiskowych do składowania szlamów. Muszą być wyznaczone miejsca do przechowywania i rekultywacji szlamów. Dodatkowo ważną kwestią jest sam transport tego typu substancji. Muszą być przewożone w odpowiednio oznaczonych pojemnikach oraz w specjalnych autach.

O autorze: aniam