Do miana kategorii szczególnej zalicza się operacje o średnim ryzyku, których parametry lotów wychodzą poza kategorię otwartą. Wykonanie takiej operacji wymaga weryfikacji oraz w niektórych przypadkach także zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z kategorią szczególną możemy mieć do czynienia również z przypadku dronów, dlatego właśnie warto dowiedzieć się dokładniej, jakie procedury oraz obowiązki w takim przypadku będą nas obejmowały.

Operacje z kategorii szczególnej

kategoria szczególna dronyW przypadku wykonywania operacji z kategorii szczególnej, wymagana będzie rejestracja wszystkich operatorów bezzałogowych statków powietrznych, bez względu na masę dronów. Istnieją trzy opcje uprawniające do wykonywania lotów należących do tej kategorii. Jeżeli interesuje nas kategoria szczególna drony również do niej należą. Pierwszą opcją uprawniającą do wykonania lotów dronem w kategorii szczególnej będzie oświadczenie o operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym. Składa się je wtedy, kiedy parametry operacji wychodzą poza kategorię otwartą. Drugą opcją jest złożenie wniosku na operację, który jest wykorzystywany jeśli operacja nie jest objęta scenariuszem standardowym i dodatkowo nie należy do kategorii otwartej. Przed złożeniem wniosku konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka. Trzecią opcją jest wydanie certyfikaty LUC na wniosek przedsiębiorcy (osoby prawnej). Należy go włożyć w celu uzyskania oceny przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i wykazania, że operator będzie w stanie samodzielnie ocenić ryzyko konkretnej operacji.

Operator, który uzyska certyfikat LUC będzie mógł realizować operacje bez informowania oraz uzyskiwania zezwolenia od Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jednocześnie będzie zobowiązany do przechowywania dokumentacji samodzielnie zatwierdzonych operacji, na przykład w przypadku kontroli. Jest to niezwykle istotne, aby dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie i mieć pewność, że ewentualna kontrola nie wykryje nieprawidłowości.

O autorze: Łukasz Sobczyński